הדפס

תחרות פתיחת העונה - ילדים מתחת לגיל 16 - לוח מקצועות - 20/11/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' ילדות 2003-2006 20/11/2018 15:30:00 99 63 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 2003-2006 20/11/2018 15:00:00 69 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 2003-2006 20/11/2018 14:20:00 71 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 2003-2006 20/11/2018 14:30:00 33 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 2003-2006 20/11/2018 14:30:00 36 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 2003-2006 20/11/2018 15:00:00 51 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (84 ס"מ) ילדים 2003-2006 20/11/2018 14:00:00 19 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (76 ס"מ) ילדות 2003-2006 20/11/2018 14:20:00 15 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' ילדות 2003-2006 20/11/2018 16:15:00 69 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' ילדים 2003-2006 20/11/2018 16:40:00 64 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות