הדפס

תחרות פתיחת העונה - ילדים מתחת לגיל 16 - לוח מקצועות - 20/11/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' ילדות 2003-2006 11/20/2018 3:30:00 PM 99 63 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 2003-2006 11/20/2018 3:00:00 PM 69 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 2003-2006 11/20/2018 2:20:00 PM 71 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 2003-2006 11/20/2018 2:30:00 PM 33 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 2003-2006 11/20/2018 2:30:00 PM 36 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 2003-2006 11/20/2018 3:00:00 PM 51 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (84 ס"מ) ילדים 2003-2006 11/20/2018 2:00:00 PM 19 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (76 ס"מ) ילדות 2003-2006 11/20/2018 2:20:00 PM 15 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' ילדות 2003-2006 11/20/2018 4:15:00 PM 69 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' ילדים 2003-2006 11/20/2018 4:40:00 PM 64 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות