הדפס

תחרות פתיחת העונה - ילדים מתחת לגיל 16 - לוח מקצועות

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ אתלטים
60 מ' ילדות 2003-2006 11/20/2018 3:30:00 PM 70 משתתפים תוצאות
60 מ' ילדים 2003-2006 11/20/2018 3:00:00 PM 52 משתתפים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 2003-2006 11/20/2018 2:20:00 PM 40 משתתפים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 2003-2006 11/20/2018 2:30:00 PM 18 משתתפים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 2003-2006 11/20/2018 2:30:00 PM 20 משתתפים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 2003-2006 11/20/2018 3:00:00 PM 33 משתתפים תוצאות
60 מ' משוכות (84 ס"מ) ילדים 2003-2006 11/20/2018 2:00:00 PM 4 משתתפים תוצאות
60 מ' משוכות (76 ס"מ) ילדות 2003-2006 11/20/2018 2:20:00 PM 6 משתתפים תוצאות
250 מ' ילדות 2003-2006 11/20/2018 4:15:00 PM 33 משתתפים תוצאות
250 מ' ילדים 2003-2006 11/20/2018 4:40:00 PM 33 משתתפים תוצאות