הדפס

הזמנה - ראשון לציון - 15/11/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
600 מ' גברים כללי 15/11/2018 15:15:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מטר גברים כללי 15/11/2018 15:15:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מטר נשים כללי 15/11/2018 15:15:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 15/11/2018 15:15:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 15/11/2018 15:15:00 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 15/11/2018 15:15:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' נשים כללי 15/11/2018 15:15:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג גברים כללי 15/11/2018 15:15:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 15/11/2018 15:15:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג גברים כללי 15/11/2018 15:15:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 15/11/2018 15:15:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות