הדפס

אליפות ישראל ה-58 במרוצי שדה - לוח מקצועות - 25/01/2019

טבלת הליגה דירוג מרוצי שדה ליגת קדטים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרוץ שדה ילדות 11 ילדות 11 25/01/2019 11:15:00 46 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים 11 ילדים 11 25/01/2019 11:05:00 67 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות 13 ילדות 13 25/01/2019 10:55:00 184 129 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים 13 ילדים 13 25/01/2019 10:40:00 187 142 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות 15 ילדות 15 25/01/2019 10:25:00 227 160 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים 15 ילדים 15 25/01/2019 10:00:00 251 153 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה קדטים 17 קדטים 25/01/2019 09:15:00 104 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה קדטיות 17 קדטיות 25/01/2019 09:40:00 72 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נערים 19 נערים 25/01/2019 08:30:00 26 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נערות 19 נערות 25/01/2019 08:30:00 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה בוגרים גברים 25/01/2019 07:30:00 74 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נשים נשים 25/01/2019 07:30:00 22 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה 1.9 ק"מ ילדים 15 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה 3.13 ק"מ קדטים 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות