הדפס

Vanderbilt Opener Indoor - 01/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' גברים 01/12/2018 14:44:00 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים 01/12/2018 14:44:00 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' גברים 01/12/2018 14:44:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים 01/12/2018 14:45:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות