הדפס

מרוץ לילה נהריה ה-5 - לוח מקצועות - 27/09/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
10 ק"מ כביש גברים כללי 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות