הדפס

הזמנה - רמת השרון - לוח מקצועות - 05/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1,000 מטר גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 62 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 55 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות