הדפס

מרוץ גבעתיים - לוח מקצועות - 05/10/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
5 ק"מ כביש גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות