הדפס

מרוץ מודיעין ה-14 - לוח מקצועות - 30/11/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
5 ק"מ כביש גברים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון גברים כללי 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות