הדפס

הזמנה - כפ"ס - 27/11/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' גברים כללי 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות