הדפס

מרוץ שדה - מחוז תל אביב - לוח מקצועות - 21/11/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרוץ שדה ילדים 15 ילדים 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות 15 ילדות 15 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות 13 ילדות 13 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות