הדפס

מרוץ להבים - לוח מקצועות - 09/11/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
10 ק"מ כביש גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות