הדפס

הזמנה - חיפה - 13/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הטלת כידון 700 קדטים 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג קדטים 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 51 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 62 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר גברים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר נשים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' מש' נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מטר נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 800 גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות