הדפס

הזמנה - ראשון לציון - 13/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לרוחק גברים כללי 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי גברים כללי 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי נשים כללי 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג ילדות 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג נשים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג ילדים 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר גברים כללי 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר נשים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' גברים כללי 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 50 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 57 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות