הדפס

הזמנה - מכבי תל אביב - 17/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט גברים כללי 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי 16 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 37 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות