הדפס

ליגת על בתי ספר ט' - לוח מקצועות - 17/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לרוחק נשים כללי 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי נשים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר גברים כללי 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר נשים כללי 18 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג גברים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות