הדפס

ליגת משנה מחוז דרום ט' - מחזור 1 - 19/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 15 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדות 15 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדות 15 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדים 15 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות