הדפס

הזמנה - הסמטה - לוח מקצועות - 18/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1,500 מטר גברים כללי 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר גברים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות