הדפס

הזמנה - מכבי ת"א - לוח מקצועות - 23/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
יידוי פטיש גברים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג קדטיות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 24 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 23 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות