הדפס

הזמנה - קפיצה במוט - לוח מקצועות - 23/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט גברים כללי 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות