הדפס

מרוץ התחתונים - לוח מקצועות - 28/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
10 ק"מ כביש גברים כללי 86 66 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש גברים כללי 44 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 23 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות