הדפס

ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 2 - לוח מקצועות - 29/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
זריקת כדור הוקי ילדים 13 29/01/2019 16:00:00 55 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 13 29/01/2019 16:30:00 64 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 13 29/01/2019 17:35:00 61 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדים 13 29/01/2019 18:25:00 55 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדות 13 29/01/2019 18:45:00 46 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדות 13 29/01/2019 16:00:00 73 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 13 29/01/2019 16:20:00 51 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג ילדות 13 29/01/2019 17:35:00 41 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות