הדפס

ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2 - 29/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לרוחק ילדים 15 29/01/2019 16:00:00 60 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 15 29/01/2019 17:20:00 75 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדות 15 29/01/2019 16:55:00 85 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדים 15 29/01/2019 17:35:00 53 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדים 15 29/01/2019 18:05:00 57 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדות 15 29/01/2019 17:45:00 63 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 15 29/01/2019 17:35:00 56 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 15 29/01/2019 16:00:00 54 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות