הדפס

תחרות הזמנה - וינגייט - 01/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט גברים כללי 10 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות