הדפס

מרוץ שדה - הזמנה סמטה - לוח מקצועות - 27/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרוץ שדה בוגרים גברים כללי 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נערים 19 גברים כללי 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים 15 גברים כללי 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות 15 נשים כללי 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים 11 גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות 11 נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות