הדפס

ליגת משנה מחוז צפון - מחזור 2 - 31/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 15 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדים 15 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדות 15 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדות 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 13 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדות 15 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות