הדפס

אליפות ישראל 15 ק"מ - מרוץ ראשון לציון - 01/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
15 ק"מ כביש גברים כללי 184 184 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 ק"מ כביש נשים כללי 51 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש גברים כללי 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 ק"מ כביש גברים כללי 82 82 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 ק"מ כביש נשים כללי 83 83 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות