הדפס

גביע החורף - לוח מקצועות - 02/02/2019

טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הטלת כידון גברים כללי 02/01/2019 15:30:00 11 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי 02/01/2019 16:55:00 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' גברים כללי 02/02/2019 15:30:00 12 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' נשים כללי 02/02/2019 16:10:00 15 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 02/01/2019 16:00:00 13 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 02/02/2019 17:30:00 22 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 02/02/2019 16:25:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 02/02/2019 16:45:00 24 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 02/02/2019 17:00:00 9 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי 02/02/2019 15:50:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 02/02/2019 17:30:00 10 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 02/02/2019 15:30:00 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר גברים כללי 02/02/2019 17:30:00 10 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר נשים כללי 02/02/2019 17:40:00 14 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר גברים כללי 02/02/2019 18:15:00 14 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נשים כללי 02/02/2019 18:35:00 10 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי 02/02/2019 17:55:00 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נשים כללי 02/02/2019 18:05:00 8 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי 02/02/2019 17:00:00 24 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי 02/02/2019 17:15:00 23 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80X4 שליחים מעורב מעורב 02/02/2019 18:55:00 49 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט (הזמנה) גברים כללי 17/01/2019 13:30:00 12 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט (הזמנה) נשים כללי 02/02/2019 13:30:00 10 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש (הזמנה) גברים כללי 02/02/2019 15:30:00 4 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש (הזמנה) נשים כללי 02/02/2019 15:30:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס (הזמנה) גברים כללי 02/02/2019 14:00:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס (הזמנה) נשים כללי 02/02/2019 14:00:00 3 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות