הדפס

אליפות ישראל במרתון - טבריה - לוח מקצועות - 04/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרתון גברים כללי 72 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון נשים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים כללי 31 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון גברים כללי 102 101 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 49 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 34 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות