הדפס

ליגת משנה מחוז חיפה ז-ח - מחזור 2 - לוח מקצועות - 13/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
600 מ' ילדים 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדות 15 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדים 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות