הדפס

ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 3 - לוח מקצועות - 26/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קרב 5 ילדים 15 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קרב 5 ילדות 15 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדות 15 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדים 15 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 15 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' ילדות 15 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדות 15 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 15 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' ילדים 15 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 15 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות