הדפס

ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 מחזור 3 - 26/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קרב 4 ילדים 13 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קרב 4 ילדות 13 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדות 13 28 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדות 13 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 13 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 13 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 13 21 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' ילדים 13 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' ילדות 13 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדים 13 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות