הדפס

גמר ארצי לבתי ספר כיתות י'-יב' - לוח מקצועות - 10/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר גברים כללי 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות