הדפס

ליגת נוער - מחזור 1 - לוח מקצועות - 18/03/2019

טבלת הליגה טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר נערים 38 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נערות 21 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נערים 23 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נערות 12 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר נערים 50 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר נערות 21 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נערים 20 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נערות 17 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג נערים 22 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נערות 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X400 אישי נערות 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X400 אישי נערים 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג גמר נערים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות