הדפס

ליגת קדטים - מחזור 2 - לוח מקצועות - 18/03/2019

טבלת הליגה טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר קדטים 61 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר קדטיות 62 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר קדטים 39 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר קדטיות 20 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה קדטים 47 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג קדטים 29 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק קדטיות 52 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג קדטיות 37 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר קדטיות 25 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר קדטים 50 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X400 אישי קדטיות 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X400 אישי קדטים 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גמר קדטיות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג גמר קדטים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג גמר קדטיות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות