הדפס

ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 - מחזור 4 - לוח מקצועות - 26/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
300 מ' ילדים 15 88 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' ילדות 15 114 59 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (84 ס"מ) ילדים 15 34 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (76 ס"מ) ילדות 15 32 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 46 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 15 106 67 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 45 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדות 15 76 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות