הדפס

ליגת מרכזי מצוינות ילדים 13 - מחזור 4 - לוח מקצועות - 26/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
300 מ' ילדים 13 100 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' ילדות 13 73 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (76 ס"מ) ילדים 13 28 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 13 38 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 13 39 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' (68 ס"מ) ילדות 13 35 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 13 82 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדות 13 57 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות