הדפס

ליגת נוער - מחזור 2 - 28/03/2019

טבלת הליגה טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
400 מטר נערים 29 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נערות 16 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נערים 21 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נערות 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (99 ס"מ) נערים 11 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נערים 37 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 6 ק"ג נערים 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נערות 13 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נערים 17 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נערות 16 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גמר נערות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גמר נערים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 6 ק"ג גמר נערים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גמר נערים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות