הדפס

ליגת קדטים - מחזור 3 - לוח מקצועות - 28/03/2019

טבלת הליגה טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
יידוי פטיש 5 ק"ג קדטים 8 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק קדטים 51 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (91 ס"מ) קדטים 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 700 קדטים 19 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר קדטיות 16 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר קדטים 34 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר קדטיות 34 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר קדטים 51 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 קדטיות 20 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) קדטיות 17 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 3 ק"ג קדטיות 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה קדטיות 33 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גמר קדטים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 5 ק"ג גמר קדטים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 700 גמר קדטים 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 3 ק"ג גמר קדטיות 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות