הדפס

גמר ארצי בתי ספר כיתות ז'-ח' - לוח מקצועות - 08/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
800 מטר ילדות 13 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 13 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 13 14 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 15 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 13 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדים 13 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 13 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדים 13 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג ילדות 13 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדות 13 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80X4 שליחים מעורב ילדות 13 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות