הדפס

ליגת נוער - מחזור 3 - 30/04/2019

טבלת הליגה טבלת דירוג לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
200 מטר נערים 37 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נערות 13 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נערים 22 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נערות 7 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נערים 6 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נערות 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי נערים 45 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי נערות 14 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נערים 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נערות 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נערים 12 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נערות 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג נערים 23 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נערות 13 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר נערות 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר נערים 9 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גמר נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גמר נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות