הדפס

ליגת קדטים - מחזור 4 - 30/04/2019

טבלת הליגה טבלת דירוג לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
200 מטר קדטים 54 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר קדטיות 50 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר קדטים 42 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר קדטיות 24 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות קדטיות 7 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי קדטים 50 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי קדטיות 40 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט קדטים 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט קדטיות 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת קדטים 24 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת קדטיות 23 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס קדטיות 12 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג קדטים 29 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' מש' (84 ס"מ) קדטים 17 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר קדטיות 7 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר קדטים 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גמר קדטיות 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות