הדפס

אליפות ישראל בקרב-רב - נשים ונערות - לוח מקצועות - 21/04/2019

טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לגובה נשים ונערות 12 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים ונערות 12 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים ונערות 12 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים ונערות 12 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קרב 7 נשים ונערות 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים ונערות 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים ונערות 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים ונערות 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות