הדפס

אליפות ישראל בקרב-רב - קדטיות - לוח מקצועות - 21/04/2019

טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מ' מש' (76 ס"מ) קדטיות 20 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה קדטיות 20 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג קדטיות 20 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר קדטיות 20 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קרב 7 קדטיות 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר קדטיות 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 קדטיות 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק קדטיות 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות