הדפס

ליגה בינאגודתית - מחזור 1 - לוח מקצועות - 04/05/2019

טבלת הליגה טבלת דירוג לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
200 מטר גברים ליגות 91 70 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים ליגות 58 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים ליגות 67 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נשים ליגות 23 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים ליגות 34 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים ליגות 60 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים ליגות 22 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים ליגות 24 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים ליגות 24 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים ליגות 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X400 אישי גברים כללי 120 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X400 אישי נשים כללי 89 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון גברים 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון נשים 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר גברים ליגות 18 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר נשים ליגות 17 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 800 גמר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גמר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גמר גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גמר נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות