הדפס

אליפות מכבי ע"ש אידלסון - לוח מקצועות - 18/05/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר גברים כללי 55 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי 50 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים כללי 28 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נשים כללי 13 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי 18 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי 20 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים כללי 9 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים כללי 7 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 7 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 21 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 51 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 45 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 7 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי 13 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי 12 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי 8 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש גברים כללי 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' ילדים 13-15 30 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' ילדות 13-15 23 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 13-15 56 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדות 13-15 64 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי 13 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מ' מכשולים נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר גברים כללי 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות