הדפס

תחרות קרטריון לאליפות ישראל לילדים - לוח מקצועות - 21/05/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לגובה ילדות 15 13 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 11 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (84 ס"מ) ילדים 15 10 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' ילדות 15 22 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' ילדים 15 18 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדות 15 24 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדים 15 18 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 15 40 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 15 30 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 ילדות 15 29 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 600 ילדים 15 22 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' משוכות ילדות 15 18 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' משוכות ילדים 15 19 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' משוכות (76) ילדות 15 15 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות