הדפס

אליפות ישראל ותחרות ה"גולדן ספייקס" U-16 - לוח מקצועות - 28/05/2019

טבלת דירוג לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
80 מ' ילדות 15 56 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדים 15 54 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדות 15 14 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדים 15 12 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מטר ילדות 15 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מטר ילדים 15 13 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט ילדים 15 11 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 40 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג ילדים 15 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' ילדות 15 29 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' ילדים 15 29 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (84 ס"מ) ילדים 15 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80X5 מטר אישי ילדות 15 57 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80X5 מטר אישי ילדים 15 53 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 15 18 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 10 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 15 32 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג ילדות 15 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' משוכות (76) ילדות 15 17 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט ילדות 15 10 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 15 44 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 15 30 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 600 ילדים 15 9 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' משוכות ילדות 15 11 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' משוכות ילדים 15 11 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדות 15 18 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדים 15 18 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
גולדן ספייקס 4 ילדות 15 30 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
גולדן ספייקס 4 ילדים 15 32 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 ילדות 15 8 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80X5 מטר ילדות 15 7 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80X5 מטר ילדים 15 8 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' גמר ילדות 15 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' גמר ילדים 15 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות