הדפס

ליגה בינאגודתית - מחזור 2 - לוח מקצועות - 01/06/2019

טבלת הליגה טבלת דירוג לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
400 מטר גברים ליגות 73 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נשים ליגות 53 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5,000 מטר גברים ליגות 72 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים ליגות 13 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים ליגות 25 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים ליגות 73 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים ליגות 38 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים ליגות 24 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים ליגות 20 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קרב 10 גברים ליגות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קרב 7 נשים ליגות 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מ' מכשולים גברים ליגות 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מ' מכשולים נשים ליגות 2 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5,000 מטר נשים ליגות 16 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גמר גברים ליגות 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גמר נשים ליגות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גמר גברים ליגות 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות