הדפס

אליפות ישראל לנוער - 12/06/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
יידוי פטיש 6 ק"ג נערים 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 800 נערים 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (99 ס"מ) נערים 4 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נערות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נערים 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נערות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נערים 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נערות 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נערים 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נערות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נערים 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג נערים 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נערות 2 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נערים 9 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (84 ס"מ) נערות 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג נערות 9 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר נערות 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר נערים 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות