הדפס

ליגה בינאגודתית - מחזור 3 - לוח מקצועות - 22/06/2019

טבלת הליגה טבלת דירוג לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר גברים ליגות 22/06/2019 18:25:00 79 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים ליגות 22/06/2019 19:05:00 75 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים ליגות 22/06/2019 18:00:00 15 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים ליגות 22/06/2019 19:00:00 26 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש גברים ליגות 22/06/2019 16:30:00 11 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים ליגות 22/06/2019 16:30:00 7 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים ליגות 22/06/2019 19:40:00 17 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות גברים ליגות 22/06/2019 19:40:00 17 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים ליגות 22/06/2019 20:00:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים ליגות 22/06/2019 18:00:00 26 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים ליגות 22/06/2019 20:55:00 59 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים ליגות 22/06/2019 21:25:00 18 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי גברים כללי 106 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי נשים כללי 91 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10,000 מטר גברים ליגות 31 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10,000 מטר נשים ליגות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר גברים ליגות 22/06/2019 21:35:00 19 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר נשים ליגות 22/06/2019 21:45:00 16 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש גמר נשים ליגות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש גמר גברים ליגות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גמר נשים ליגות 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גמר נשים ליגות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גמר גברים ליגות 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות